Politik for personoplysninger

1. Vem är vi och vad erbjuder vi
PROTECT A/S är ett internationellt företag som tillverkar produkter som kan skydda människor och egendom mot inbrott och rån.

PROTECT™ är den registeransvarige som ansvarar för din personliga information som blir behandlad via vår webbplats (”sida”) och våra tjänster.
2. Så kan du kontakta oss
Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vill utöva dina rättigheter som anges i denna sekretesspolicy kan du kontakta oss på följande adresser:

PROTECT A/S
Hasselager Centervej 5
8260 Viby J

Telefon: +45 86 72 18 81

E-post: info@protectglobal.com
3. Vilka typer av personuppgifter vi samlar om dig
Personuppgifter betyder all information som kan relateras till dig. När du använder vår webbplats, tjänster eller app samlas sådan information om dig in. Detta sker till exempel genom att komma åt innehållet på vår webbplats eller om du prenumererar på vårt nyhetsbrev.

De personuppgifter som vi samlar in och bearbetar kan kategoriseras enligt följande:
 • Dina personuppgifter, till exempel ditt namn, din e-postadress, din fysiska adress (om den uppges), telefonnummer (om det uppges), IP-adress, i vissa fall geo-läge och språk.
 • Din köpsinformation, till exempel dina personuppgifter enligt ovan, företagsnamn (om det uppges), din leveransinformation, till exempel leveransadress, om den skiljer sig från din fysiska adress, beställningsinformation, t.ex. produktnamn, kvantitet, produktnamn, lagerstatus och lagernr. och produktens serienummer, kvantitet, datum för inköp och information om återförsäljare, din betalningsinformation och värvning av vän(om tillämpligt).
 • Förfrågan om kundsupport och tekniskt hjälp, som innehåller dina personuppgifter, som angivits ovan, produktserienummer, produktgaranti information, inköpsort och annan relevant information som PROTECT A/S kan fråg oma för att fortsätta med och behandla din förfrågan.
 • Ditt beteendeinformation samlas in med hjälp av cookies och liknande tekniker såsom pixlar, taggar och andra identifierare för att komma ihåg dina preferenser, detta görs för att förstå hur våra webbplatser och app (ar) används och för att anpassa våra marknadsföringserbjudanden till just dig.
Vidare följer vi följande principer när vi behandlar dina personuppgifter:
 • Vi samlar endast in personuppgifter för specifika och legitima ändamål.
 • Vi samlar inte personuppgifter utöver vad som är nödvändigt för att uppnå våra mål.
 • Vi använder inte personuppgifter för andra ändamål än det för vilka uppgifterna samlades in.
 • Vi överför inte personuppgifter till tredje part, utom i de fall du ger ditt samtycke.
 • Vi kommer att göra vårt bästa för att se till att informationen är uppdaterad genom att uppmuntra dig att regelbundet kontrollera dina personuppgifter.
 • Vi kommer att behålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller tillgång och mot alla andra olagliga former av behandling av dina uppgifter.
 • Förutom när det anges här, sparar vi inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket uppgifterna samlades in eller för vilka de vidarebehandlas efter eller enligt lag.
4. Så använder vi dina personuppgifter

Vi kan komma att använda dina personuppgifter enligt följande:

Uppfyllande av tjänster

Vi samlar in och hanterar personlig data som du frivilligt skickar till oss under din användning av hemsidan och / eller våra tjänster för att vi ska kunna utföra tjänsterna. Observera också att våra användarvillkor gäller när vi erbjuder tjänsterna.

Företagsadministration och lagliga enlighet

Vi använder din personliga information för följande företagsadministration och syften i laglig enhet:

– Att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (inklusive lär känna din kund eller anti penningtvätt eller antikorruption, konflikter eller liknande skyldigheter inklusive, men utan begränsning, upprätthållande av regleringsförsäkring).
– Att genomdriva våra lagliga rättigheter
– Att skydda tredje mans rättigheter och
– I samband med en affärstransaktion såsom fusion eller omstrukturering eller försäljning.

Marknadskommunikation

Vi genomför följande marknadsaktiviteter med din personliga information:

 • Marknadsföring via post
 • E-postmarknadsföring

Vi använder information som vi observerar om dig från ditt samspel med vår webbplats, vår e-postkommunikation till och från dig och / eller med tjänster (se avsnittet kundinsikt och analys nedan för mer information om den information som samlats in och hur den samlas in) för att skicka marknadskommunikation till dig.

Kundinsikt och analys

Vi analyserar dina kontaktuppgifter med annan personlig information som vi observerar om dig från dina interaktioner med vår webbplats, vår e-postkommunikation till och från dig och / eller med våra tjänster, såsom de tjänster du har tittat på. Om du har gett ditt samtycke (där detta krävs lagligt) använder vi cookies, loggfiler och annan teknik för att samla in personlig information från datorns hårdvara och programvara som du använder för att komma åt webbplatsen eller från din mobil. Detta inkluderar följande:

 • En IP-adress för att övervaka webbplatsens trafik och volym;
 • Ett session-ID för att spåra användarstatistik på vår webbplats
 • Information om dina personliga eller professionella intressen, demografi, erfarenheter av våra produkter och kontaktpreferenser.

Våra webbsidor innehåller “cookies” “web beacons” eller “pixel tags” (“Taggae”). Taggar tillåter oss att spåra mottagandet av ett e-postmeddelande till dig, för att räkna användare som har besökt en webbsida eller öppnat ett e-postmeddelande och samlar in andra typer av denna typ av information. När du väl klickat på ett e-postmeddelande som innehåller en tagg, kan din kontaktinformation därefter hänvisas till i det ursprungliga e-postmeddelandet och den relevanta taggen.

I några av våra e-postmeddelanden använder vi en “klickadress” som är länkad till en viss webbplats som administreras av oss eller på vår vägnar.

Genom att använda denna information kan vi mäta effektiviteten av vårt innehåll och hur våra besökare använder vår webbplats och våra tjänster. Detta gör det möjligt för oss att lära oss vilka sidor på vår webbplats som är mest attraktiva för våra besökare, vilka delar av vår webbplats som är mest intressanta och vilka erbjudanden våra registrerade användare tycker om att se.

Vi använder också denna information för marknadsföring (se marknadsföringsavsnittet ovan för mer information).

Kommer dina data att delas med någon?

Vi kommer att behandla eller dela data, baserat på följande rättsliga grund:

 • Samtycke: Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss specifikt samtycke till att använda din personliga information för ett specifikt syfte
 • Legitimt intresse: Vi kan behandla din data när det är nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen.
 • Utförande av kontrakt: Där vi har ingått ett avtal med dig, kan vi behandla din personliga information för att uppfylla villkoren i vårt kontrakt.
 • Rättsliga skyldigheter: Vi kan lämna ut din personliga information där vi enligt lag är skyldiga att göra det för att följa gällande lagstiftning som statliga begäran om ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller rättsligt förfarande som svar på ett domstolsbeslut eller stämning (inklusive som svar till offentliga myndigheter för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav)
 • Väsentliga intressen: Vi kan lämna ut din information där vi anser att det är nödvändigt att utreda, förebygga eller vidta åtgärder angående potentiella kränkningar av vår policy, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot mot säkerheten, en person eller juridisk verksamhet eller som bevis i tvister där vi är involverade.

Mer specifikt kan vi behöva behandla dina data eller dela din personliga information i följande situationer

 • Leverantörer, konsulter och andra tredjepartsleverantörer Vi kan komma att dela dina uppgifter med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller agenter som utför tjänster för oss eller för våra räkning och kräver tillgång till sådan information för att göra det arbetet. Exempel: betalningsbehandling, dataanalys, e-postleverans, värdtjänster, kundservice och marknadsföringsinsatser. Vi kan tillåta utvalda tredje parter att använda spårningsteknologi på våra webbplatser som gör det möjligt för dem att samla in information om dig och hur du interagerar med våra webbplatser över tid. Denna information kan användas för att bland annat analysera och spåra data, bestämma populariteten för visst innehåll och bättre förstå onlineaktivitet. Såvida inte beskrivs i denna policy delar vi inte ut, hyr eller handlar någon av dina uppgifter med tredje parter för deras marknadsföringsändamål.
 • Företagsöverföringar Vi kan dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar eller, någon sammanslagning, försäljning av företagstillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.

Vem kommer din information att delas med?

Vi delar och avslöjar bara din information med följande tredje parter. Vi har kategoriserat varje part så att du lätt kan förstå syftet med vår datainsamlings- och behandlingsmetod. Om vi har behandlat dina uppgifter baserat på ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss.

 • Reklam, Direktmarknadsföring och Lead Generation
  Facebook, Albacross, LinkedIn
 • Retargeting-plattformar
  Google Ads remarketing + Facebook Remarketing + LinkedIn Remarketing
 • Delning och reklam för sociala medier
  Facebook-annonsering, Instagram-annonsering, LinkedIn-annonsering, Twitter-annonsering, YouTube-annonsering
 • Webb- och mobilanalys
  Google Analytics, Analytify, WebARX, Socialinsider.io
 • Webbhotell
  WordPress.org
5. Vår rättsliga grund
Vi behandlar din personliga information på grund av en av följande orsaker: (1) Du har gett oss ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter (GDPR art 6 (1) a), 2) för att utföra våra skyldigheter enligt avtal som vi kan ha med dig (GDPR art 6 (1) b), (3) det är i vårt berättigade intresse eller tredje parts legitima intresse att använda personuppgifter på ett sådant sätt att säkerställa att vi tillhandahåller tjänsterna på bästa möjliga sätt som vi kan (GDPR art 6 (1) (f)) och / eller (4) det är vår lagliga skyldighet att använda din personliga information i enlighet med lagliga skyldigheter som åläggs oss (GDPR art 6 (1) (c)).
6. Tredjeparts avtal och andra kontrollanter

Vi säljer inte dina personuppgifter eller delar nämnda data med tredje part, utom i den utsträckning som anges i denna policy. Vi får avslöja dina personuppgifter till tredje part i den utsträckning som krävs enligt lag, domstolsbeslut eller ett beslut som fattats av en behörig offentlig myndighet och för brottsbekämpnings ändamål. Dessutom kan vi dela med oss av dina personuppgifter med följande tredje parter:

 • Tredjepartsleverantörer som utför tjänster på våra vägnar, inklusive fakturering, försäljning, marknadsföring, IT-support, reklam, analys, forskning, kundtjänst, produktsupport, leverans och inköpsorderuppfyllning, datalagring, validering, säkerhet, bedrägeribekämpning, betalning bearbetning och juridiska tjänster. Sådana tredjepartsleverantörer har tillgång till att utföra dessa tjänster, men det är förbjudet för de att använda dina personuppgifter för andra ändamål.
 • Andra tredje parter som omfattas av ditt samtycke. När vi avslöjar dina personuppgifter till tredje part, tar vi alla rimliga steg för att se till att de tredje parterna är bundna av sekretess och integritetsskydd med avseende på skyddet av dina personuppgifter. Upplysningen genomförs i enlighet med juridiska krav, inklusive ingående av databehandlingsavtal med berörda tredje parter för att säkerställa att personuppgifter endast behandlas i enlighet med våra instruktioner, gällande lagar och förordningar och för det syfte som anges av oss och för att säkerställa adekvata säkerhetsåtgärder.
7. Förvaring av dina personuppgifter

Vi förvarar inte din information underlängre tid än vad som behövs för de ändamål för vilka den samlas in. Hur länge vi behåller information beror på vilka syften vi samlat in det och använder det för.

Personliga uppgifter om din inköps- och produktgarantiinformation hålls och bearbetas under en period av fem (5) år från inköpsdatum, såvida du inte har erhållit en längre garantiperiod, eller sådan information lagligen bearbetas för andra ändamål, till exempel tillhandahållande du med personliga förmåner eller kundanpassad direktmarknad efter ditt samtycke eller för att följa våra rättsliga krav, där det är nödvändigt att spara sådan information.

Personliga uppgifter för syften av direktmarknadsföring till dig hålls och behandlas under en period av tre (3) år från det att du senast har varit aktiv och har öppnat vår marknadsföringskommunikation eller på annat vis visat intresse för sådan kommunikation.

Personlig data som relateras till din användning av våra appar, service system och produktprogramvaruuppdateringar hålls och bearbetas under en period av tre (3) år från det datum du senast har varit aktiv.

Relevant personlig information kommer att raderas efter utgången av ovannämnda perioder, om inte sådana uppgifter lagligt kan lagras och bearbetas för andra bearbetningsändamål, som vi har rättslig grund för.

8. Vilka rättigheter har du i samband med din personliga data

Du har följande rättigheter i samband med personuppgifterna som vi lagrar om dig; Din rätt till att ta del, rätt att ändra, din rätt att radera, din rätt att begränsa användning, din rätt att överföra data, din rätt att motstrida, din rätt att återkalla ditt samtycke för att dina personliga data sparas.

Om du vill utöva dina rättigheter ber vi dig att kontakta oss på info@protectglobal.com.

Om du utöver ovanstående undrar över någon aspekt i vår sekretesspolicy, inklusive hur vi har hanterat din personliga information, kan du rapportera den till relevant tillsynsmyndighet. Dataskyddsmyndigheten kan nås av:

Dataskyddsmyndigheten
Postadress
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Besöksadress
Drottninggatan 29, plan 5

Ring 08-657 61 00
Mejla datainspektionen@datainspektionen.se

9. Ändring av denna Integritetspolicy
Vi kan ändra eller uppdatera denna Integritetspolicy. För att säkerställa att du alltid är medveten om hur vi använder din personliga information kommer vi att uppdatera denna Integritetspolicy då och då, för att spegla ändringar i vår användning av din personliga information. Vi kan också göra ändringar som krävs för att följa ändringar i tillämplig lag eller i enlighet med andra lagstadgade krav. Om det är möjligt, meddelar vi dig via e-post om några väsentliga ändringar har utförts. Vi uppmanar dig dock att regelbundet granska denna sekretesspolicy för att bli informerad om hur vi använder din personliga information.
Varukorg
Rulla till toppen